VÝŽIVA

Moje filozofie – celostní přístup

Poslední dobou se strava stala velmi diskutovaným tématem a není vždy lehké se orientovat v nepřeberném množství informací, které se na nás hrnou ze všech stran. Mým cílem je dovést vás ke zdravému životnímu stylu tak, abyste všem informacím rozuměli a chápali a především je přijali za své.  Pokud totiž chcete dosáhnout nějakého cíle, ať už jde o hubnutí, zlepšení sportovního výkonu, nebo prostě jen chcete cítit více energie, vše začíná v naší hlavě, změnou myšlení. A s tím se vám budu snažit pomoci.

Na každého člověka nahlížím jako na individualitu, jejíž metabolismus je ovlivňován řadou faktorů, ke kterým patří pohybová aktivita, somatotyp, kvalita spánku, schopnost zvládat stres a samozřejmě kvalita stravy.  Využitím celostního přístupu vyhodnotím všechny tyto faktory a nastavím váš jídelníček tak, abyste dosáhli předem stanoveného cíle.